สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087641

    ขอทราบแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแจ้งสามารถดูแนวทางปฏิบัติได้จากระเบียบ/หนังสือสั่งการตัวไหนได้บ้างคะ เนื่องจากปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่มีปัญหาในการจัดซื้อและถูกตรวจสอบ จึงอยากได้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่เกิดผลเสียแก่หน่วยงานราชการค่ะ

ถามโดย : ศวิตาบุญศรี ( mgnight2575@gmail.com )  IP 27.145.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 05:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ชุดเครื่องออกกำลังกาย จัดเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา (หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241-9000 ต่อ 1524)

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:12 ]