สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087640

    จะรื้อถอนสะพานข้ามคลองเดิมและก่อสร้างสะพานใหม่แทนของเดิมที่พังชำรุด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสะพานข้ามคลองเดิมที่พังชำรุดและจะก่อสร้างใหม่แทนของเดิม แต่ว่าสะพานอยู่ในเขตพื้นที่สองหน่วยงานราชการคืออีกฝั่งหนึงอยู่ในเขต อบตและอีกฝั่งหนึงอยู่ในเขตเทศบาล ค่ะ ขอสอบถามดังนี้ค่ะ 1. เทศบาลสามารถรื้อถอนและก่อสร้างใหม่โดยเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลฝ่ายเดียวได้หรือไม่คะ ถ้าได้ได้ตามระเบียบไหนและข้อไหนคะ 2. และเทศบาลสามารถใช้เงินสะสมมาดำเนินการได้หรือไม่คะ 3. ถ้าให้ อบต.สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึงโดยใช่เงินสะสมได้หรือไม่คะ (ประชาชนทั้งสองได้รับความเดือนร้อน)

ถามโดย : ศวิตาบุญศรี ( mgnight2575@gmail.com )  IP 27.145.xxx.xxx  [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 05:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อได้คำตอบที่ชัดเจนติดต่อกลับ 022419000 ต่อ 1523-4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 13:40 ]