สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087636

    การขอพระราชทานเครืองราช อิสริยาภรณ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนขอสอบถามครับตามที่ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครืองราชฯเมื่อปี 2561 มีรายชื่อ(ตาราง excel) แต่พอในราชกิจจาไม่มีชื่อไม่ทราบว่าตกหล่นตรงไหนครับ ชื่อนายสุทธิพงษ์ จรัญ ประเภทข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตอนประกาศมีรายชื่อ ระดับ ทม. ลำดับที่ 3607 ครับ

ถามโดย : สุทธิพงษ์จรัญ ( suthipongjaran@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 14/03/2566 เวลา 15:34 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับหมายเลข 0899692530 ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/03/2566 เวลา 12:34 ]