สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086987

    การเขียนเช็คสั่่งจ่าย ข้อ 69(3)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเอารถยนต์ส่วนกลางไปซ่อม ทางร้านที่รับซ่อมไม่รับเป็นเช็ค ขอให้ ทาง อบต จ่ายเป็นเงินสด ซึ่ง อบต ได้ดำเนินการระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะสามารถใช้ระเบียบฯข้อ 69(3)ได้หรือไม่คะ เพราะวงเงินไม่เกิน 5พันบาท

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 27.55.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 15:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง โทรกลับที่ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 14:49 ]