สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086986

    การจัดซื้อจัดจ้างเกินราคากลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สมมุติว่ามีงบประมาณ 10,000 บาท ผู้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 8,000 บาท ขอสอบถามว่า หน่วยงานสามารถซื้อจ้างเกินราคากลางได้หรือไม่ (แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ)ขอบคุณมากครับ

ถามโดย : ธาดาจ่าผาย ( thada009_jj@hotmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 15:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/01/2566 เวลา 14:34 ]