สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086985

    ส่งข้อบัญญัติไปให้ราชกิจจานุเบกษาแต่ยังไม่ได้รับการประกาศ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไปประกาศในราชกิจจานุเบอกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 แต่ไม่มีหนังสือตอบกลับจากราชกิจจานุเบกษาหากต้องการทราบว่าตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด เราจะต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางสาวสุรภาวรรณรัตน์ ( fahsrp@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อบต. สามารถสอบถามความคืบหน้าจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 15:41 ]