สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086984

    ตั้งหนี้

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

การจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ที่จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์มาร่วมแข่งขันกีฬา ต้องตั้งหนี้อะไรคะ

ถามโดย : ยุวดีจิตจง ( yuwadeejituu@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 17:41 ]