สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086973

    แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบว่าการจัดหาผู้ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตต้องทำตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ หากต้องทำจะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่การให้ผู้ให้บริการ เสนอราคาแล้วผู้บริหารสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวณการจัดซื้อจัดจ้างอย่างอื่น

ถามโดย : พลอยไพลินงามประดิษฐ์ ( ploypilin20052539@gmail.com )  IP 2403:6200:8870:55f3:612a:6ff3:3351:c194.  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 16:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 14:13 ]