สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086970

    ขออนุญาตสอบถามการขอรับเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

น.ส.ว 74 หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีงบประมาณสมทบด้วยใช้หรือไม่คะ

ถามโดย : นุจรี โนนทราย ( ืnonsainuchjaree@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 16:20 ]