สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086956

    สอบถามการเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปัจจุบันอยู่ เทศบาล จังหวัดลพบุรี ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านตามระเบียบข้อ 15 กำลังจะย้ายไป อบต. ในจังหวัดสระบุรี ที่ อบต.มีบ้านพักสำหรับข้าราชการ อยากสอบถามว่า อบต.ไม่จัดให้เข้าพักได้หรือไม่คะเพื่อจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อต่อไปได้ แล้วถ้า อบต.ไม่จัดให้เข้าพักจะมีความผิดหรือไม่ ทาง อบต.ให้สอบถามเพื่อความชัดเจน ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รุ้งเพชร นิ่มนวล ( rungpech208@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 12:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:15 ]