สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086953

    เบิกจ่ายการศึกษาดูงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะไปศึกษาดูงานในสถานที่ราชการและเอกชนในวันเดียวกัน ต้องเบิกค่าอาหารอย่างไรคะ

ถามโดย : LEMELAOCLEE ( supi_leela@yahoo.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:16 ]