สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086952

    การเบิกค่าใช้จ่าย ให้ผู้รับจ้างในการเดินทางมาเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลฯ ได้ประสานบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED Full color display) ประเภท Outdoor ขนาด 2.88 x 4.80 เมตร ให้กับเทศบาลฯ ให้เข้ามาประเมินราคาค่าซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาค่าซ่อมแซม กรณีดังกล่าวเทศบาลฯ สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่ และหากเบิกจ่ายได้ต้องเบิกจ่ายจากหมวดและประเภทใดตามจำแนกงบประมาณ

ถามโดย : ์NuttyChuen ( vichakan.sktmun@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:19 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อมาที่ เบอร์ 02-241-9049 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 26/01/2566 เวลา 14:13 ]