สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086951

    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหมดวาระ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหมดวาระ เมื่อธันวาคม 2565 เราสามารถคัดเลือกคณะกรรมการ พร้อมกับ พิจารณาขอความเห็นชอบแผนที่เพิ่มเติม ในวันเดียวกันได้ไหม

ถามโดย : คนท้องถิ่นทั่วไป ( pangrumbc1@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 25/01/2566 เวลา 14:30 ]