สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086949

    โครงการจัดบุญประเพณีทางศาสนาตามเทศกาล และตามประเพณีชาวอิสาน ฮีต12 ครอง14

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลต้องการจัดบุญประเพณี ตามโครงการจะจัดงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม เป็นเวลา 10 วัน กลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุ-สามเณร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รูป และประชาชน(บวชห่มขาว) จำนวนไม่น้อย40 คน ประชาชนเข้าร่วมและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,200 คน เทศบาลสามารถจัดงาน ตามโครงการได้หรือไม่ ขอความกรุณาตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำด้วย ขอบคุณคะ

ถามโดย : ผ่องพรรณ รัชบัวชุม ( phongpan.th2515@gmail.com )  IP 180.183.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 10:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:17 ]