สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086940

    ค่าปัจจัยถวายพระ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในการจัดโครงการตามอำนาจหน้าที่เทศบาล และในกิจกรรมมีการนิมนต์พระ และมีค่าปัจจัยถวายพระ ขอสอบถามว่าค่าปัจจัยถวายพระใช้อะไรเป็นหลักฐานคะ (เพราะแต่ละท้องถิ่น ปฏิบัติไม่เหมือนกัน อยากได้เป็นแนวทางปฏิบัติค่ะ)

ถามโดย : รติมาวงษ์จันทร์ ( ma_me209@hotmail.com )  IP 202.129.xxx.xxx  [ วันที่ 23/01/2566 เวลา 17:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 15:19 ]