สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086322

    การกำหนดวันแล้วเสร็จงานก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลกำหนดวันแล้วเสร็จงานก่อสร้างในเอกสารe-bidding จำนวน 120 วัน ตอนทำสัญญาจ้างเราสามารถเพิ่มหรือลดวันแล้วเสร็จได้หรือไม่ครับ เหตุจากกำหนดไว้น้อยเกินไป ขอบคุณมากครับ

ถามโดย : ชัยยุทธสถิตย์ชัย ( yut_satit@hotmail.com )  IP 2403:6200:8823:2089:5de0:4118:29c9:1887.  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 10:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 28/11/2565 เวลา 10:08 ]