สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086318

    จะขอกำหนดตำแหน่งใหม่ เจ้าพนักงานการเงิน ในกองการศึกษาได้หรือไม่ครับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจาก กองการศึกษามีภาระงานด้านการเงินการบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในความรับผิดชอบ ซึ่งทางกองไม่มีผู้ที่จบสายตรงครับ

ถามโดย : เริงสรรค์ทุมสงคาม ( ruongsan21@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 10:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถาม 02 2419000 ต่อ 4216-4217

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4217 ) [ วันที่ 29/11/2565 เวลา 18:19 ]