สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086315

    การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ(ถ่ายโอนจาก รพช.)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบต.รับลูกจ้างประจำถ่ายโอนมาจาก รพช. เดิม มาในตำแหน่งพนักูงานขับรถยนต์ แต่เนื่องจาก อบต.ได้มีการจัดซื้อรถขุดหน้าตักหลัง จะให้ลูกจ้างประจำคนดังกล่าวเป็นตำแหน่งเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลเบาได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ณัฐกานต์พีระธรรม ( nattakarn2516@outlook.co.th )  IP 49.237.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 09:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ ขอให้ท่านหารือผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/11/2565 เวลา 10:15 ]