สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086305

    การรับโอนพัสดุ ตามโครงการที่ขอรับการสนุบสนุนจากงบกลุ่มจังหวัด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การรับโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการที่ขอรับการสนุบสนุนจากงบกลุ่มจังหวัด เมื่อแล้วเสร็จ การรับมอบ เป็นอำนาจของสภาเทสบาลเห็นชอบหรือแค่รับทราบ คะ 1 ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนตั้งแต่ปี 2561 เข้าแผนปี 64 และได้ดำเนินการปีงบ 64 แล้วเสร็จ ปี 65 ส่งมอบปี 65 โดยนายกเป็นผู้รับมอบ โดยยังไม่ได้เสนอสภา คำถามที่ 1 ต้องเสนอสภาเทศบาลเห็นชอบ หรือ รับทราบ คำถามที่ 2 กรณีนี้ ถ้าเป็นอำนาจสภาเทศบาลต้องเห็นชอบ ต้องเข้าสภาขั้นตอนใด ของขบวนการขอรับการสนับสนุนโครงการ คำถามที่ 3 กรณีนี้ โครงการแล้วเสร็จ มีรายละเอียดโครงการทั้ง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 42,000,000 บาท สภาไม่เห็นชอบ เทศบาลจะดำเนินการต่ออย่างไรดีคะ

ถามโดย : พัชรินทร์คำไพเราะ ( patcharin3518@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 14:26 ]