สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086303

    การบริจาคเลื่อยโซ่ยนต์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ทางสภาชิกสภาเทศบาลได้บริจาคเลื่อโซ่ยนต์ powertex PPT-GCS-58 2 จังหวะ 11.5 นิ้ว 58 cc จำนวน 1 เครื่อง ให้กับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปตัดตอไม้หรือกิ่งไม้ที่มีความหนา ต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ เพื่อจะเบิกน้ำมันกับทางราชการและตั้งเป็นครุภัณฑ์ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นันทนาเกศเทศ ( nantanaketthet23@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 10:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 10:09 ]