สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086301

    สอบถามการเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเช่าบ้าน ต้องเช่ากับ 1.เจ้าของบ้านที่ถือกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือ 2.เจ้าบ้านที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน หรือสามารถเช่ากับใครก็ได้ทั้งคู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อรุณีรุ่งเรือง ( ree.kmitl@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 09:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 16:06 ]