สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086289

    เปลี่ยนแปลงคำชี้้แจงงบประมาณรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในระบบลาแอสปัจจุบันอยู่ในปีงบประมาณ 2566 ต้องการแก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของปี 2565 ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้กันเงินไว้ สามารถย้อนกลับไปทำในปีงบประมาณ 2565 ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : ออนอุมา บำรุงพล ( onuma.tal@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 15:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ากันเงินมาแล้วสามารถทำได้ โดยเข้าไปที่เมนูระบบงบประมาณ > รายจ่าย > คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แล้วเลือกปีงบประมาณ 2565

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1612 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 15:28 ]