สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086282

    การเบิกค่าจัดทำตรายางเพื่อใช้ในส่วนราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีจัดจ้างทำตรายาง ชื่อบุคคล พร้อมกับตำแหน่ง เช่น นายสมคิด มีบุญ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของอบต. เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ สามารถเบิกค่าจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้หรือไม่

ถามโดย : วันชัยฉันท์สำราญ ( wanchai6502@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 16:24 ]