สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086274

    เงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รองนายกลาออกจากตำแหน่งในวันที่25พย65การจ่ายเงินเดือนในตำแหน่งรองนายกให้จ่ายเต็มเดือน หรือจ่ายเพียง25วันที่อยู่ในตำแหน่ง เพราะทำงานเกิน20วันแล้ว ขอบคุณภาพครับ

ถามโดย : ธีระศักดิ์ชาบ ( f19801980f@gmail.com )  IP 2001:44c8:460c:113d:6cb1:6bb9:3430:c7cf.  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 05:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9000 ต่อ 4202-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 14:00 ]