สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086269

    พนักงานเทศบาลสอบบรรจุได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ถ้าดำรงตำแหน่งครบ 1 ปีแล้ว สามารถนำวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี มาปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลสอบบรรจุได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ถ้าดำรงตำแหน่งครบ 1 ปีแล้ว สามารถนำวุฒิ ป.โท สาขาการบัญชี มาปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิได้หรือไม่คะ ตามประกาศ กทจ. ขอนแก่น หมวดที่ 3 ข้อ 28 (3) ข้อ ข.ระบุว่าสามารถทำได้ ซึ่งผู้ได้รับ ป.โท เพิ่มหรือสูงขึ้นจาก ป.ตรี จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยใช้วุฒิ ป.ตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ ที่ประกาศฉบับนี้ระบุไว้จะใช้ได้ในกรณีไหนบ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ

ถามโดย : รัตนาภรณ์นวลศรี ( ruthsang@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:40 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อความละเอียดรอบคอบให้ท่านทำเรื่องหารือไปยังจังหวัดที่ท่านสังกัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3331 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 15:14 ]