สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086266

    แบบแสดงเจตจำนง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามกรณีผู้เข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลต้องแนบแบบแสดงเจตจำนงด้วยหรือไม่ เหมือนกการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ ยกเว้นเป็นการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมฯที่ไม่ต้องทำ

ถามโดย : ปรารถนา โคตรธรรม ( nokterak9@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 14:22 ]