สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085638

    การจัดซื้อถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทาง อบต จะซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเดือนตุลาคม2565 ขอคำแนะนะการดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพด้วยครับ

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 10:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2565 เวลา 10:55 ]