สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085632

    การทำรั้วในพื้นที่เช่า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หากเดิมสรรพากรเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์อยู่ ต่อมาเทศบาลจะเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์เช่นกัน โดยจะขอแบ่งพื้นที่เช่ากับสรรพากร แต่ต้องทำรั้วกั้นพื้นที่ระหว่างพื้นที่เช่าของสรรพากรและพื้นที่เช่าของเทศบาล คำถาม : เทศบาลจะสามารถสร้างรั้วกั้นในพื้นที่เช่านั้นได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : เกตน์นิภาไชยเรืองศิริกุล ( m-and-m_lollypop@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 09:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเช่าพื้นที่ราชพัสดในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์เป็นไปตามกฎหมายที่ราชพัสดุ แนะนำให้สอบถามไปยังธนารักษ์พื้นที่จังหวัด

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 16:24 ]