สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085624

    ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าจ้างออกแบบ ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันนี้30 ก.ย. กรรมการยังตรวจรับไม่เสร็จ จัดทำฎีกากันเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ ด้านบัญชีต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือไม่คะ

ถามโดย : มิ่งกมล ไม้หอม ( Mingkamonjoom@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะ เนื่องจากเป็นในลักษณะจ้างทำของ ซึ่งเรายังไม่ได้ตรวจรับงานค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 18:04 ]