สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085622

    การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สำนักงานกรรมการสถาบันการเมืองวิถีใหม่วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา (จังหวัดสงขลา) ส่งหนังสือเชิญนายกเทศมนตรี รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา และสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดแห่งหนึ่งจังหวัดสงขลา หากนายกประสงค์จะไปร่วมงาน เดินทางจากจังหวัดเชียงราย-สงขลา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้หรือไม่อย่างไรคะ

ถามโดย : พิมพ์ทิพย์พิชัย ( pp.chappuis@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 14:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:22 ]