สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085612

    การจัดโครงการลอยกระทง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยวันลอยกระทงวันที่ 8 พ.ย. 65 เทศบาลจะจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พ.ย. 65 โดยมีดนตรีมหรสพทุกวัน คำถามคือ ค่ามหรสพนี้สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง 3 วันเลยใช่หรือไม่ หรือเบิกได้เฉพาะวันที่ 8 พ.ย. 65 วันเดียว

ถามโดย : พิชิตพัฒนชล ( pipatthanaforgame01@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:27 ]