สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085609

    สอบถามเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อจะทำถนนเข้า อบต ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เนื่องจาก อบต. จะขอใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อสร้างที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ เนื่องจากที่เก่าคับแคบ และพื้นที่ราชพัสดุ ไม่มีทางเข้า จึงขอสอบถามว่า 1.สามารถดำเนินการซื้อที่เพื่อทำทางเข้าได้หรือไม่ 2. โครงการจัดซื้อที่ทำทางเข้า อบต. จะต้องบรรจุในแผนหรือไม่ 3. ตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาต แต่สามารถซื้อที่ดังกล่าวก่อนได้หรือไม่ 3. ขอระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับว่าต้องดูระเบียบอะไรบ้าง ขอบคุณครับ จากนักวิเคราะห์ฯ 9 เดือน

ถามโดย : วุฒิชัยอินทร์บำรุง ( wuttichai1794@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 09:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดข้อ1กับข้อ3 สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9045 ต่อ 1504 รายละเอียดข้อ2 สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 07/10/2565 เวลา 10:10 ]