สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085607

    ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ค่าจ้างออกแบบ ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันนี้30 ก.ย. กรรมการยังตรวจรับไม่เสร็จ กันเงินก่อหนี้ไว้ ด้านบัญชีต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือไม่คะ

ถามโดย : มิ่งกมลไม้หอม ( mingkamonjoom@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 21:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9000 ต่อ 1522-1523

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 08:36 ]