สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085606

    ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลตั้งไว้ในปีงบ 65 เบิกไม่ทัน 30 ก.ย.ต้องทำอย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าตอบแทน อสบ.ตั้งไว้ในปี 65 เบิกไม่ทัน 30 ก.ย.งบตก จะไปตั้งใน หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทค้างจ่าย ในงบปี 66 ได้มั้ย หรือควรแก้ไขอย่างไร

ถามโดย : อรพรรณพัฒนสิงห์ ( usasang858@gmail.com )  IP 2001:44c8:4176:4af0:1:0:dbfb:3a80.  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 19:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 10:19 ]