สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085599

    การบรรจุกรณีพิเศษโควิด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น (ตามเอกสารที่แนบมา cc085583) สน.บถ. ตอบกลับมาว่า "หากดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ก่อนวันที่ 15 มี.ค. 65 และปัจจุบันยังคงตำแหน่งดังกล่าว ก็เข้าเหตุในการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ ดังกล่าวครับ" ตามประกาศแล้ว ต้องดำรงตำแหน่งก่อน 15 มี.ค. 63 ไม่ใช่หรอคะ

ถามโดย : วรัญญากุมขุนทด ( peem2428@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 16:16 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขออภัยอย่างยิ่งครับ ก่อน 15 มี.ค. 2563 ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 09:25 ]