สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085593

    การกู้เงินเพื่อเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การกู้เงินเพื่อจะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านโดยปลูกบนที่ดินของตนเองแต่ที่ดินผืนนี้มีบ้านของมารดาปลูกอยู่หลังหนึ่งแล้ว ต้องการปลูกอยู่ด้านหลังของบ้านมารดาอีก 1 หลัง ไปติดต่อธนาคารธนาคารบอกว่าจะกู้แบบก่อสร้างบ้านไม่ได้ เนื่องจากโฉนดกับบ้านกรรมสิทธิ์คนละคนกัน จึงแนะนำให้กู้แบบเอนกประสงค์ เลยอยากทราบว่าการกู้เงินเพื่อนำมาปลูกสร้างบ้านเอง สามารถกุ้เงินกับธนาคารแบบเอนกประสงค์ได้หรือไม่

ถามโดย : คิตตี้หวาน ๆ ( thunyalukgetchit@gmail )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 13:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 14:47 ]