สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085592

    การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอสอบถามในกรณีที่พนักงานจ้างทั่วไปของอปท. ได้รับอุบัติเหตุสาหัสในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับอปท. ในกรณีนี้ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ หากต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สามารถอ้างบทบัญญัติกฎหมายตัวไหนในการให้อำนาจนายกในการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รังสิมาสมบูรณชนะชัย ( sns55241006@gmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 12:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-241- 9036

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 14:03 ]