สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085435

    การชำระค่าลงทะเบียนอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรมโครงการ ว PA ซึ่งผมได้รับอนุญาตให้ไปราชการอบรมโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว ผมขอสอบถามว่า การจ่ายค่าลงทะเบียนนั้นจ่ายผ่านธนาคารแล้วมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จให้ทีหลัง ผมจะต้องเอาใบเสร็จจากมหาวิทยาลัยฯ มาตั้งเบิกใช่หรือไม่ หรือว่าเอาใบ Pay In ที่จ่ายผ่านธนาคารมาตั้งเบิกได้เลย อ้างอิงข้อกฎหมายให้ด้วยครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม

ถามโดย : พิชิตพัฒนชล ( pipatthanaforgame01@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 15:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 10:35 ]