สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085431

    การจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง อาทิเช่น จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุดด้วย ซึ่งวันที่ 1 ต.ค. 65 ตรงกับวันเสาร์ หน่วยงานควรดำเนินการทำใบสั่งจ้างวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ถามโดย : นางสาวพันภิมา อินทวงค์ ( punpimar@gmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/09/2565 เวลา 10:15 ]