สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085430

    การแก้วันแต่งตั้งตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่กรมแจ้งรายชื่อมา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแก้วันแต่งตั้งตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต้องออกคำสั่งใหม่ หรือ แก้ไขคำสั่งเดิม เฉพาะวันที่มีผลค่ะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆคงเดิมค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 062-3461889

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 17:06 ]