สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085426

    การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการโควิด 19

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การเงินจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ โควิด19 สามารถขออนุมัติเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : podjaneethonin ( personnel.saraburipao@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 20:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อสอบถาม โทร. 0899692533

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 08:56 ]