สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085424

    การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องเคยดำรงตำแหน่งนิติกร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกร มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ใช่หรือไม่ รายละเอียดดังแนบ

ถามโดย : sarisasangurai ( sokonun@gmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 15:22 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 062-3461889

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 17:05 ]