สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085418

    เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการทำอาหารเองเงินเหลือจากการซื้อวัสดุในการประกอบอาหารแต่ละวัน สามารถนำมาจัดซื้ออุปกรณ์เช่น หม้อ ช้อน กระทะ ในการประกอบอาหารได้หรือไม่ เช่น เด็กนักเรียน 100 คน ค่าอาหารกลางวัน 21 บาท = 100*21 เป็นเงิน 2,100 บาท โรงเรียนซื้อวัสดุมาประกอบอาหารเป็นเงิน = 2,000 เหลือ 100 ใช้ซื้ออุปกรณ์เช่นหม้อ ช้อนได้หรือไม่

ถามโดย : jintanawelukarn ( jintana_aum@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร 0-2241-9000 ต่อ 5302

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 16:23 ]