สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085402

    ข้าราชการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ ต้องเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งหลังจากครองตำแหน่งชำนาญการหรือไม่ หลังมีหนังสือจากกพ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามครับ เรื่อง ข้าราชการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท หลังจากได้ตำแหน่งชำนาญการ โดยไม่ต้องเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของที่ กพ. กำหนด กรมส่งเสริมดำเนินการล้อตามช่วงเวลาไหนอย่างไรบ้างครับ ผมเข้าใจถูกหรือผิด จริงเท็จยังไงขอคำชี้แจงหน่อยครับ

ถามโดย : ชัยวัฒน์มัคคะที ( bomb_dekphee@windowslive.com )  IP 14.207.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 15:48 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 3134

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 17:04 ]