สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085399

    โอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขออนุญาตถามเรื่อง การโอนงบประมาณในระบบ e-lass เนื่องจากเทศบาลยังไม่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ65 จึงใช้งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 64 ไปพลางก่อน ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณ มีการโอนลด-เพิ่ม รวมถึงตั้งจ่ายรายการใหม่ด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 65 นายกฯ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ 65 จึงขอเรียนถามว่า จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร ในการบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ e-lass

ถามโดย : พุทธชาติเหล่าปิ่นรัตนา ( pimpimpawpaw@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 15:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้งบปีเก่าไปพลางก่อน จะไม่สามารถโอนลดโอนเพิ่มใด ๆ ได้นะคะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:29 ]