สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085398

    ขอวิธีจัดสรรตำแหน่งผู้ดูแลเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันนี้ศพด.มีจำนวนนักเรียนเด็กเกินจำนวนครู อยากจะเรียนสอบถามวิธีขอจัดสรรตำแหน่งจากกรม ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ว่าทำได้หรือไม่ และมีวิธีการอย่างไร เพราะทำที่หาดูมีแต่วิธีขอจัดสรรตำแหน่งครู และครูผู้ดูแลเด็กเท่านั้น

ถามโดย : นายพงษ์เทพวัชรกุล ( Pohmeen.3@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2565 เวลา 14:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การขออัตรากำลังครูสามารถดูจากไฟล์ที่แนบมาข้างต้นได้เลยนะคะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 11:51 ] เอกสารแนบ