สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085386

    การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเทศบาลเมืองมีตำแหน่งรองปลัด 2 ตำแหน่ง (รองต้น 1 มีคนครอง) และ ( รองกลาง 1 ว่าง ) ในตำแหน่งรองปลัดกลางที่ว่าง สามารถแต่งตั้ง หัวหน้าสำนักปลัด กลาง มารักษาราชการแทนได้หรือไม่ได้ครับ *แล้วหากได้หรือไม่ได้สามารถดูหนังสือเวียนตัวไหนประกอบเพื่อนำข้อมูลเรียนผู้บริหารครับ (ปล. หน.สป. กลางคนนี้ถูกลดตำแหน่งลงมาจาก รองต้นเดิม ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้บัญชีเรียงลำดับรองต้นใหม่ ทำให้เทศบาลมี หน.สป.กลาง 2 คน)

ถามโดย : สุริยาบุญประเสริฐ ( Bigboybigbigbig@gmail.com )  IP 2001:44c8:4208:1540:b19d:ad1:33c6:8db3.  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 17:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แต่งตั้งตามลำดับชั้น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 09:39 ]