สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085385

    การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์รับบริจาค

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่รับบริจาคมา ใส่วันที่ที่ได้ของมาตามหนังสือบริจาค หรือตามวันที่เห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล

ถามโดย : ฉัตรเพชรแกล้วเกษตรกรณ์ ( chartpet_kadkad@outlook.co.th )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 16:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 19:31 ]