สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085382

    กรณีค่า K

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีค่าค่า K กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องขยายกันเงินไปในปี 2566 หรือไม่ซึ่งในปี 2566 มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว

ถามโดย : นางสุกานดาสมาลาวงษ์ ( suganda_choo@yahoo.co.th )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 20/09/2565 เวลา 15:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อความชัดเจน ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 22/09/2565 เวลา 13:05 ]