สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084758

    การยืมเงินโครงการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถาม เนื่องจาก อบต.จะจัดโครงการอบรมฯ จึงจะยืมเงินค่าวิทยากรกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อดำเนินโครงการ แต่ทางคลังแจ้งว่ายืมไม่ได้ จึงขอสอบถามว่า การยืมเงินดังกล่าวได้หรือไม่และใช้ระระเบียบใหนในการเบิกจ่ายครับ

ถามโดย : ชาญสมุทรชาญเชี่ยว ( samut91@hotmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 06/08/2565 เวลา 19:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2565 เวลา 14:49 ]